ZPiT Łoniowiacy

 

Minęło już 65 lat od powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”. Obecnie działającego pod patronatem Dębińskiego Centrum Kultury. 

Założony w latach 50-tych XX wieku z inicjatywy Pani Zofii Bodury.

Skupia on dzieci i młodzież i dorosłych w kilku grupach wiekowych.

Docenianie piękna ojczystego folkloru, radość z dostarczania publiczności przeżyć artystycznych – są głównymi motywami wytrwałego kontynuowania nauki pieśni, tańców i obrzędów ludowych.

Swój dorobek artystyczny prezentował na wielu konkursach w kraju i europie, podbijając serca ludzi pięknem prezentowanej sztuki, radością i wysokim profesjonalizmem.

Przez ponad 60 lat Zespół zdobył uznanie i liczne nagrody.

22 czerwca 2013 roku świętowano Jubileusz 60-lecia Działalności Artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”.

Pamiętajmy:

To od rodziców, dzieci, młodzieży, od nas wszystkich zależy podtrzymanie tradycji narodowych, krzewienie kultury ludowej.